Healingens to ansigter


Healingens to ansigter

HEALINGENS TO ANSIGTER - DET SPIRITUELLE OG INTERLEKTUELLE er en brugsbog for den som er indstiller på at arbejde med sig selv udviklingsmæssigt. Bogen er samtidig en brobygger, idet den afmystificerer det mystiske, og forklarer healingen som en naturlig forudsætning for det fysiske liv her på jorden. der anvendes en helhedspsykologi som gør det muligt præsist at gennemskue både fysiske sygdommes og psykiske problemers oprindelse.

Bogen er mere end 10 års erfaringsmateriale, som forfatteren har fra arbejdet med sig selv, patienter, elever og udviklingsgrupper.

Forfatteren er født i 1939 og er oprindeligt uddannet ingeniør.

Gennem egen virksomhed har han tidligere beskæftiget sig med virksomhedsledelse og induttriel rådgivning her og i fjernøsten.© Andreas Nordby 1996

Illustrationer: Irene Mihlendorf

Trykt: Slotstrykkeren, Meilgaard Slot, 8580 Glesborg, Danmark

ISBN: 87-7729-001-1


Bogen er udsolgt fra forlaget